Tivoli


TIVOLI - FESTBORD - BERIKNING


Hunden har et behov av å få utløp for sine medfødte og naturlige atferder.

Gjennom ulike typer av berikning kan vi la hundene få utløp for dette.


Hunden har i grunnen medfødte behov som å jage sin mat, overliste byttedyr eller fiender, på ulike måter ta seg frem i utfordrende terreng m.m. Hundene vi har i våre hjem i dag lever ikke lenger i et miljø der de naturlig får utløp for disse atferdene, men de har fremdeles behvoet.

Vi kan med hjelp av berikning stimulere naturlige atferder og hjelpe hunden til en morsommere hverdag med fysisk og mental stimulering. Mange såkalte problematferder kan oppstå når hunden ikke får utløp for sine naturlige atferder. Med berikning kan en derimot unnvike mange av problemene, samt gi de en økt velferd.


Fem friheter.

* frihet fra sult og tørst

* frihet fra ubehag

* frihet fra smerte, skade og sykdom

* frihet fra redsel og stress

* frihet til å få utløp for naturlige atferder


Berikning skal alltid være frivilig, og gis i middels doser.

For mye stimulering, uansett hva man gjør med hunden, kan lede til stress. 

Man kan med enkle midler berike hundens liv gjennom å se hva opprinnelseshundens naturlige atferder var. 

Se på den enkelte hunderasen og dennes opprinnelse og naturlige atferd, og tilpass til alder og kjønn hos hunden, dens forutsetninger og fremfor alt til individets behov.Matberikning

- ulike måter å servere mat på


Miljøberikning

- permanent eller tilfeldig forandring eller tillegg i miljøet

- tyggeleker

- leker med lyd

- utsiktsplass

- soveplass

- å få grave

- klassisk musikk


Luktberikning

- stimulerer luktsinet

- undersøke, lukte, duftmarkere, rulle

- spor

- ro: kamille, lavendel,

- aktiv: rosmarin, peppermynte


Sosial berikning

- interaksjon med atsfrender, andre dyr eller mennesker

- børste, klappe, kose, snakke med

- gå tur, trene, leke med

- lukte og markere


Fysisk berikning

- bevegelser

- grave, klatre, hoppe opp og ned

- spor, tur og lek

- gjeting


Kognitiv berikning

- mental stimuli, gjerne med mat

- aktiveringsspill og aktiveringsleker

- tur i ulike miljøer

- lydighetstrening og ulike triks

- gjeting


Tivoliet har ulike sammensetninger fra gang til gang, og varer i korte pass innenfor en bestemt tidsramme.

1 pass varer i inntil 1,5 time